x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Eines TIC x Imatge, so i vídeo