x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp x Fonts primàries