x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Gestió d'informació x Comunicació oral x Resolució de problemes