x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp x Gestió d'informació x Comunicació oral