x Maquetes i construccions x Eines TIC x Fonts primàries x Representacions i models x Comunicació escrita