x Maquetes i construccions x Eines TIC x Fonts primàries x Sortides i treball de camp