x Maquetes i construccions x Eines TIC x Raonament i argumentació