x Representacions i models x Animacions i simulacions x Comunicació escrita