x Representacions i models x Indagació i recerca x Fonts primàries x Eines TIC x Sortides i treball de camp