x Representacions i models x Indagació i recerca x Eines TIC x Resolució de problemes