x Representacions i models x Exercitació lingüística x Comunicació oral