x Taules i gràfics x Gestió d'informació x Imatge, so i vídeo x Sortides i treball de camp