x Taules i gràfics x Gestió d'informació x Raonament i argumentació