x Taules i gràfics x Gestió d'informació x Exercitació lingüística