x Taules i gràfics x Gestió d'informació x Experimentació x Representacions i models