x Taules i gràfics x AICLE/CLIL/EMILE x Raonament i argumentació