x Treball en context x Animacions i simulacions x Mapes i plànols x Material manipulable