x Treball en context x Eines TIC x Resolució de problemes