x Exercitació lingüística x Material manipulable x Raonament i argumentació