x Exercitació lingüística x Resolució de problemes