x Gestió d'informació x Mapes i plànols x Comunicació oral