x Gestió d'informació x Maquetes i construccions x Mapes i plànols x Resolució de problemes