x Experimentació x Imatge, so i vídeo x Animacions i simulacions