x Experimentació x Imatge, so i vídeo x Indagació i recerca