x Experimentació x Imatge, so i vídeo x Mapes i plànols