x Experimentació x Imatge, so i vídeo x Sortides i treball de camp x Gestió d'informació