x Experimentació x Imatge, so i vídeo x Taules i gràfics x Material manipulable x Gestió d'informació