x Experimentació x Imatge, so i vídeo x Taules i gràfics x Sortides i treball de camp x Gestió d'informació