x Experimentació x Maquetes i construccions x Raonament i argumentació x AICLE/CLIL/EMILE