x Experimentació x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp x Jocs x Material manipulable