x AICLE/CLIL/EMILE x Representacions i models x Exercitació lingüística