x Representacions i models x Maquetes i construccions x Comunicació oral