x Fonts primàries x Exercitació lingüística x Indagació i recerca