x Material manipulable x Comunicació oral x Raonament i argumentació