x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp x Jocs x Raonament i argumentació x Experimentació