x Representacions i models x Maquetes i construccions x Raonament i argumentació