x Representacions i models x Resolució de problemes x Treball en context