x Comunicació escrita x Exercitació lingüística x Eines TIC