x Comunicació escrita x Treball en context x Comunicació oral