x Comunicació escrita x Treball en context x Exercitació lingüística