x Comunicació escrita x Exercitació lingüística x Treball en context x Eines TIC