x Raonament i argumentació x Comunicació escrita x Indagació i recerca