x Raonament i argumentació x Comunicació escrita x Representacions i models