x Raonament i argumentació x Comunicació oral x Fonts primàries