x Treball en context x Eines TIC x Exercitació lingüística x Comunicació oral