x Experimentació x Raonament i argumentació x Animacions i simulacions