x AICLE/CLIL/EMILE x Maquetes i construccions x Exercitació lingüística