x Mapes i plànols x Maquetes i construccions x Comunicació oral