x Comunicació oral x AICLE/CLIL/EMILE x Experimentació x Exercitació lingüística