x Fonts primàries x Comunicació escrita x Representacions i models x Animacions i simulacions